Monografie contabila

Posted on Posted in Informatii contabilitate

Reduceri comerciale şi financiare acordate

Din perspectiva furnizorului, în înregistrarea reducerilor de preţ acordate clienţilor săi pot apărea următoarele situaţii:

A. Reducerile sunt înscrise pe factură.

  • Compania ABC SRL livrează unui client produse finite la preţul de vânzare convenit de 10.000 lei + TVA (24%). Pe factură se înregistrează următoarele reduceri (pentru exemplificare se vor folosi toate tipurile de reduceri): un rabat de 2%, o remiză de 5% pentru volumul mare cumpărat, şi fiind sfârşit de perioadă, un risturn de 5%. Pentru achitarea înainte de scadenţă cu 15 zile a facturii, asigurată prin contract, furnizorul mai acordă un scont de 2%. Valoarea contabilă a produselor finite vândute este de 6.000 de lei.

Rabat: 10.000 * 2% = 200 lei
Remiză: (10.000 – 200) * 5% = 9.800 * 5% = 490 lei
Scont: (10.000 – 200 – 490) * 2% = 9.310 * 2% = 186,2 lei
Risturn (10.000 – 200 – 490 – 186,2) * 5% = 9.123,8 * 5% = 456,19
Valoare facturată = (10.000 – 200 – 490 – 456,19) = 8.853,81

– livrarea produselor finite. Reducerile acordate se concretizează în reducerea veniturilor din vânzarea de produse finite:

4111 = % 10.978,72
701 8.853,81
4427 2.124,91

– descărcarea gestiunii:

711 = 345 6.000

– încasarea facturii, mai puţin scontul acordat, care se înregistrează pe cheltuieli folosind contl 667 “Cheltuieli privind sconturile acordate”:

% = 4111 10.978,72
5121 10.792,52
667 186,2

– regularizara TVA aferentă scontului (186,2 * 24% = 44,68):

667 = 4427 44,68

B. Reducerile se acordă ulterior facturării.

  • Compania ABC SRL vinde unui alt client aceeaşi cantitate de produse finite, la preţul de 10.000 de lei, însă acordă reducerile calculate mai sus ulterior datei facturării.

– livrarea produselor finite şi facturarea la valoarea iniţială:

4111 = % 12.400
701 10.000
4427 2.400

– acordarea de reduceri, ulterior facturării şi livrării, înregistrată ca o reducere a creanţei faţă de client (200 + 490 + 456,19), în contrapartidă cu creşterea contului special 709 “Reduceri comerciale acordate” :

709 = 4111 1.146,19

– regularizarea TVA aferenta reducerilor acordate (1.146,19 *24% = 275,09):

4427 = 4111 275,09

– descărcarea gestiunii:

711 = 345 6.000

– încasarea facturii, mai puţin scontul acordat:

% = 4111 10.978,72
5121 10.792,52
667 186,2

– regularizara TVA aferentă scontului  (186,2 * 24% = 44,68):

667 = 4427 44,68